Υπηρεσίες

Εκπαίδευση

Greenit Icon
Η εκπαίδευση είναι το κλειδί της επιτυχίαςΜε λογική και ευαισθήσια, η Green iT σας προσφέρει τα κατάλληλα εφόδια για την περιβαλλοντική στρατηγική της εταιρείας σας.
Εκπαίδευση
Η κατάλληλη εκπαίδευση ωφελεί τα στελέχη, το προσωπικό, το σύνολο των εταιρικών περιβαλλοντικών δράσεων κι έχει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον και την επιχείρηση.Η Green iT, έχει σημαντική εμπειρία στην εκπαίδευση, στα πεδία του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, της διαχείρισης απορριμμάτων και της ανακύκλωσης και ευαισθητοποιεί σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον.Διαμορφώνει και υλοποιεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης και επιλέγει τους εκπαιδευτές σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς.Οργανώνει σεμινάρια ειδικά σχεδιασμένα στις ανάγκες κάθε εταιρείας και προσαρμοσμένα στην περιβαλλοντική πολιτική και το έργο της.Εκπαιδεύει το προσωπικό και τα στελέχη στις κατάλληλες πρακτικές, σε ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες που ορίζονται στα πλαίσια της πολιτικής της εταιρείας.Η σωστή εκπαίδευση είναι το κλειδί της επιτυχίας κάθε προγράμματος.
Μείωση Αποτυπώματος Άνθρακα
Greenit

Διεύθυνση
Μάρνη 4, 104 33 Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο:
(+30) 210-8232703 / 210-8832588
e-mail: info@greenit.org.gr