Υπηρεσίες

Ανακύκλωση Χαρτιού

Greenit Icon

Το πρώτο βήμα μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχείρησης είναι η ανακύκλωση χαρτιού

Η Green iT υλοποιεί το ιδανικό πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού σε γραφειακούς χώρους δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με επαγγελματισμό και συνέπεια.

Ανακύκλωση Χαρτιού

Η νέα νομοθεσία για τη διαχείριση των απορριμμάτων καθιστά τις επιχειρήσεις υπεύθυνες να αναπτύξουν λύσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων που παράγουν.

Η GreenIt, με σκοπό να καλύψει την ανάγκη των επιχειρήσεων να διαχειριστούν τα υλικά που παράγονται σε γραφειακούς χώρους, εφαρμόζει προγράμματα ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, που είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος ορθολογικής διαχείρισής τους.

Για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού ακολουθούμε συγκεκριμένες διαδικασίες και πρακτικές προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Πραγματοποιούμε

 • Μελέτη χώρου για βέλτιστο σχεδιασμό
 • Καταγραφή προσωπικού για τη επιλογή σημείων και αριθμού κάδων
 • Εγκατάσταση κάδων για την ανακύκλωση χαρτιού, από 100% ανακυκλωμένο χαρτί, σχεδιασμένοι ώστε να παρέχουν αισθητική και λειτουργικότητα
 • Τοποθέτηση ενός ειδικού σάκου από λινάτσα στο εσωτερικό κάθε κάδου, ο οποίος αντικαθίσταται μετά από κάθε αποκομιδή στα πλαίσια υγιεινής και ασφάλειας
 • Προγραμματισμένες επισκέψεις για συλλογή του χαρτιού
 • Ασφαλή μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών
 • Επεξεργασία του χαρτιού με διαλογή και διοχέτευσή του σε επίσημους φορείς ανακύκλωσης.
Πιστοποιητικό για την Ανακύκλωση Χαρτιού

Πιστοποιητικό Ανακύκλωσης από τη GreenIt

 • Καταγράφουμε τις ποσότητες των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών σε μηνιαία βάση
 • Αποτυπώνουμε τα αποτελέσματα σε ενδεικτικούς πίνακες ώστε να έχετε ακριβή εικόνα της εξέλιξης της ανακύκλωσης
 • Παρέχουμε πιστοποιητικό ανακύκλωσης χαρτιού
Εκκαθάριση Αρχειακού Υλικού
H Greenit αναλαμβάνει την εκκαθάριση αρχειακού υλικού προηγούμενων ετών με σκοπό την ανακύκλωσή του
.

 • Η συγκεκριμένη υπηρεσία αναφέρεται σε μεγάλες ποσότητες αρχειακού υλικού που πιθανόν βρίσκονται σε αποθηκευτικούς χώρους και αποσύρονται κάθε τέλος του έτους.
 • Παρέχουμε σχετικό πιστοποιητικό καταστροφής και ανακύκλωσης με αξιόπιστες αναφορές (βάρος υλικού, σημεία παραλαβής, ημερομηνία και ώρα παραλαβής κλπ).
Εμπιστευτική Καταστροφή Εγγράφων

Η Greenit αναλαμβάνει την οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος συλλογής και εμπιστευτικής καταστροφής εγγράφων και απόρρητου υλικού με στόχο την ανακύκλωσή τους.

 • Παρέχουμε σχετική πιστοποίηση για λογαριασμό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων
 • Η καταστροφή εγγράφων και απόρρητου υλικού πραγματοποιείται με σύγχρονες μεθόδους και ειδικά μηχανήματα
 • Τοποθετούμε μεταλλικούς κάδους στους οποίους συλλέγονται εμπιστευτικά έγγραφα και αρχεία
 • Ειδικό προσωπικό αναλαμβάνει την ασφαλή μεταφορά του κάδου στις εγκαταστάσεις μας, όπου και τεμαχίζονται σε βιομηχανικό καταστροφέα (SHREDDER)
 • Εν συνεχεία, τα προϊόντα καταστροφής προορίζονται προς ανακύκλωση
Ανακύκλωση Χαρτιού
Greenit

Διεύθυνση
Μάρνη 4, 104 33 Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο:
(+30) 210-8232703 / 210-8832588
e-mail: info@greenit.org.gr