Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

Greenit Icon
Ο σωστός σχεδιασμός είναι το παν η Green iT είναι πάντα δίπλα σας για τη χάραξη μιας ορθής περιβαλλοντικής πολιτικής.
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Η Green iT σχεδιάζει και αναπτύσει την κατάλληλη περιβαλλοντική πολιτική για την κάθε επιχείρηση με εισήγηση επιστημονικά τεκμηριωμένων σχεδίων δράσης. Ενημερώνει τα στελέχη και το προσωπικό της εταιρείας για περιβαλλοντικά ζητήματα σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο. Παρέχει πλήρη και συνεχή τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένους μηχανικούς και τεχνικό προσωπικό.
Greenit Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Greenit

Διεύθυνση
Μάρνη 4, 104 33 Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο:
(+30) 210-8232703 / 210-8832588
e-mail: info@greenit.org.gr