Υπηρεσίες

Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη

Greenit Icon
Ανάπτυξη οργανωμένων προγραμμάτων ΕΚΕ

Η GREEN iT σας δικτυώνει με την κοινωνία των πολιτών, φορείς και οργανώσεις.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι η ευθύνη του αντικτύπου που έχουν οι επιχειρηματικές πρακτικές ενός οργανισμού στην κοινωνία και τους πολίτες.

Η ΕΚΕ μπορεί να έχει εφαρμογή μέσω των κοινωνικών, ανθρωπιστικών ή περιβαλοντικών πολιτικών μιας επιχείρησης.

Στη Green iT σχεδιάζουμε και υλοποιούμε οργανωμένα προγράμματα ΕΚΕ με στοχευμένες δράσεις.

  • Φέρνουμε σε επαφή την εταιρεία με την κοινωνία των πολιτών
  • Παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις για σύνδεση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς και εθελοντικές οργανώσεις
  • Σχεδιάζουμε και οργανώνουμε επικοινωνιακές πολιτικές
  • Eξειδικευόμαστε στην οργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
Μείωση Αποτυπώματος Άνθρακα
Greenit

Διεύθυνση
Μάρνη 4, 104 33 Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο:
(+30) 210-8232703 / 210-8832588
e-mail: info@greenit.org.gr