Υπηρεσίες

Επικοινωνία

Greenit Icon

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσω του GREENiT οραματιζόμαστε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε την ανάπτυξη και ανάδειξη της περιβαλλοντικής στρατηγικής και της αειφόρου ανάπτυξης των επιχειρήσεων της χώρας μας μέσα από ένα σύγχρονο πράσινο επιχειρηματικό δίκτυο.

Διεύθυνση
Μάρνη 4, 104 33 Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο:
(+30) 210-8232703 / 210-8832588
e-mail: info@greenit.org.gr

Greenit

Διεύθυνση
Μάρνη 4, 104 33 Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο:
(+30) 210-8232703 / 210-8832588
e-mail: info@greenit.org.gr