Υπηρεσίες

Μείωση
Αποτυπώματος Άνθρακα

Greenit Icon
Καινοτομία, διαφοροποίηση, ανταγωνιστικότητα

Η Green it αναβαθμίζει το περιβαλλοντικό προφίλ της εταιρείας σας και σας προσφέρει τη δυνατότητα να διαφοροποιηθείτε.

Μείωση Αποτυπώματος Άνθρακα

Η Μείωση Αποτυπώματος Άνθρακα είναι μία καινοτόμα υπηρεσία που αναβαθμίζει το εταιρικό περιβαλλοντικό προφίλ πέρα από την ανακύκλωση υλικών. Προσφέρει τη δυνατότητα διαφοροποίησης της επιχείρησης καθιστώντας τη περισσότερο ανταγωνιστική στην εγχώρια αγορά, αλλά και στις αγορές του εξωτερικού.

Η επιστημονική ομάδα της Green iT, χρησιμοποιώντας τις πιο αναγνωρισμένες μεθόδους και τα πλέον αξιόπιστα εργαλεία, υπολογίζει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από κάθε στάδιο λειτουργίας και προτείνει ένα αξιόπιστο σχέδιο μείωσης και αντιστάθμισης.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μειώσουν/αντισταθμίσουν το Ανθρακικό τους Αποτύπωμα και να προωθήσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους μέσω της εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου ISO 14064.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει:

  • Υπολογισμό & εκτίμηση του Ανθρακικού Αποτυπώματος της εταιρείας σας
  • Σύνταξη και παράδοση αναλυτικής έκθεσης Ανθρακικού Αποτυπώματος, η οποία περιλαμβάνει τις επιμέρους και τις συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από όλα τα στάδια λειτουργίας
  • Σχέδιο μείωσης και αντιστάθμισης του Ανθρακικού Αποτυπώματος
  • Πιστοποίηση της έκθεσης και της μεθοδολογίας εκτίμησηςτου Ανθρακικού Αποτυπώματος με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14064.
Μείωση Αποτυπώματος Άνθρακα
Greenit

Διεύθυνση
Μάρνη 4, 104 33 Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο:
(+30) 210-8232703 / 210-8832588
e-mail: info@greenit.org.gr