"Δημιουργούμε το πρώτο δίκτυο πράσινων επιχειρήσεων που μειώνουν
στην πράξη το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα"

Εταιρείες, οργανισμοί και φυσικά πρόσωπα γίνονται η κινητήριος δύναμη που θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη διάδοση του υπεύθυνου επιχειρείν και θα βοηθήσει αυτό το όραμα να γίνει πραγματικότητα. Δίνουμε κίνητρα για συμμετοχή στη διαδικασία, επιστρέφοντας εμπράκτως πολλαπλά οφέλη σε κάθε συμμετέχοντα.

Copyright 2013 Greenit.org,gr. All Rights Reserved.
Design by dotkom Powered by NitorSys