"Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένες πρακτικές"

Το GREENiT, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία των στελεχών και συνεργατών του , θέτει σε εφαρμογή καινοτόμα περιβαλλοντικά προγράμματα.

Όλα τα προγράμματα υποστηρίζονται από την καθημερινή φυσική παρουσία καταξιωμένων στελεχών επιχειρήσεων, ειδικών συμβούλων, τεχνικού προσωπικού και επιστημόνων που όραμά τους είναι η ταυτοποίηση κάθε πελάτη με την φιλοσοφία του πράσινου-υπεύθυνου επιχειρείν.

Μείωσε τις εκπομπές ρύπων !

Κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου και επομένως συντελούν στη δημιουργία αποτυπώματος άνθρακα. Η επιχείρηση μπορεί να ακολουθήσει τρόπους μείωσης του αποτυπώματός της, είτε με αλλαγή της υπάρχουσας τεχνολογίας, είτε με αλλαγή πρώτων υλών, με αντιστάθμιση ή κάποια άλλη μέθοδο. Σε πολλές περιπτώσεις η μέτρηση των εκπομπών είναι υποχρεωτική από την Ε.Ε. στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία μας, απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που ενδιαφέρονται να υπολογίσουν το αποτύπωμα άνθρακα που προκύπτει από τη λειτουργία τους ή τις δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται. Απευθύνεται επίσης σε όλους τους χρήστες που ενδιαφέρονται να υπολογίσουν το αποτύπωμα άνθρακα που παράγουν μέσω κάποιας διαδικασίας, ενός γεγονότος ή μιας υπηρεσίας. Υπολογίζουμε τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), του μεθανίου (CH4) και του νιτρώδους οξειδίου (N20)  που προκύπτουν σε διαφορετικές περιπτώσεις, χρησιμοποιώντας πρόγραμμα βασισμένο στους διεθνείς συντελεστές και προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα.    Μπορείτε να επικοινωνήσετε  μαζί μας, τηλεφωνικά στο 210-8232703 ή ηλεκτρονικά στο info@greenit.org.gr

Οφέλη για την επιχείρηση από τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα:

  • Εντοπισμός των φάσεων παραγωγής με την υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας ώστε να τη διαχειριστεί για να μειώσει το κόστος λειτουργίας της
  • Συνεισφορά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
  • Επίδειξη στους πελάτες της οτι λαμβάνει μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος
  • Συμμετοχή στις αγορές ''πράσινων'' προϊόντων
  • Βελτίωση της εικόνας της στους καταναλωτές

Μπες στον κύκλο των υπεύθυνων επιχειρήσεων !

Στα πλαίσια της ευρύτερης στρατηγικής’του GREENiT για την ορθή διαχείριση των παραγόμενων απορριμμάτων από τη λειτουργία της κάθε επιχείρησης, ειδικευόμαστε στο σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης με έκδοση ειδικού πιστοποιητικού παρέχοντας ολοκληρωμένα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, με διαλογή στην πηγή που αποτελεί τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο ορθολογικής διαχείρισής τους, έχοντας ως αποτέλεσμα μείωση των απορριμμάτων και διαχείρισή τους με έξυπνους, καινοτόμους και αποδοτικούς τρόπους.

Παρέχουμε υπηρεσιες υψηλού επιπέδου με καινοτόμες και εξειδικευμένες περιβαλλοντικές λύσεις αναφορικά με την προσωρινή αποθήκευση, τη μεταφορά και τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών: μελέτη χώρου, καταγραφή προσωπικού για επιλογή σημείων και αριθμού κάδων, τοποθέτηση κάδων, επισκέψεις για συλλογή των υλικών, ασφαλής μεταφορά των υλικών και διοχέτευσή τους στους κατάλληλους αποδέκτες ανακύκλωσης. Διαθέτουμε συστήματα συλλογής, καθώς και ειδικά οχήματα για τη μεταφορά των υλικών από τους χώρους των πελατών. Επίσης, διαθέτουμε ειδικές εγκαταστάσεις διαλογής, όπου η διαλογή πραγματοποιείται από εξειδικευμένους χειριστές, ειδικά σχεδιασμένες για να εξασφαλίζουν τη μέγιστη ελαστικότητα στην επεξεργασία των αποβλήτων.
  
‘’Σε μηνιαία βάση καταγράφουμε τις ποσότητες των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών, με παροχή πιστοποιητικού ανακύκλωσης και αποτύπωση των αποτελεσμάτων σε ενδεικτικούς πίνακες, παρέχοντας μια ακριβή εικόνα της εξέλιξης της ανακύκλωσης.’’

Επιπλέον, ειδικευόμαστε στην καταστροφή εμπιστευτικών πληροφοριών ή αρχείων, σε οποιαδήποτε μορφή και ποσότητα, έντυπης ή ηλεκτρονικής, με απώτερο στόχο την ανακύκλωσή τους. Έμπειροι και πιστοποιημένοι στην αποθήκευση και διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών, εργαζόμαστε με γνώμονα την ασφάλεια των εμπιστευτικών δεδομένων σας.

Εάν επιθυμείτε να φέρετε την ανακύκλωση στα γραφεία ή τον χώρο εργασίας σας μπορείτε να επικοινωνήσετε  μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-8232703 ή ηλεκτρονικά στο info@greenit.org.gr

ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟ !

Από την καθημερινή λειτουργία επιχειρήσεων και οργανισμών που χρησιμοποιούν τηγανέλαια, συνηθίζεται να απορρίπτονται άνευ επεξεργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές το «τηγανόλαδο» κατευθύνεται στη θάλασσα και στα ποτάμια, συμβάλλοντας έτσι στη διατάραξη της τροφικής αλυσίδας με βαρύτατες επιπτώσεις, στο έδαφος και στον υδροφόρο ορίζοντα και κατ’ επέκταση στην υγεία μας.

Ωστόσο πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα τηγανέλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αφού υποστούν μία πρώτη επεξεργασία για την παραγωγή βιοκαυσίμων, που φυσικά είναι πολύ καλύτερα από τα συμβατικά καύσιμα. Η ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων ελαίων και λιπών είναι επιτακτική. Η ρύπανση του περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη εναπόθεση τους είναι πολύ μεγάλη σε βαθμό. Ένα λίτρο τέτοιου λαδιού μολύνει μέχρι και 1.000.000 λίτρα νερού.

Στην προσπάθεια να βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος και παράλληλα να συνεισφέρουμε στην κοινωνία των πολιτών, αποτελούμε πιστοποιημένο συλλογέα ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μαγειρικών λιπών και ελαίων προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις και υπηρεσίες για εστιατόρια, ταβέρνες, ταχυφαγεία, catering, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, πολυκατοικίες και οπουδήποτε υπάρχει χώρος εστίασης.

Σε κάθε συλλογή χρησιμοποιημένων ελαίων σας παραδίδουμε βεβαίωση παραλαβής, ενώ ετησίως παραλαμβάνετε και μία βεβαίωση για το σύνολο της ποσότητας ελαίων που έχετε παραδώσει προς ανακύκλωση.

Βάλτε την εναλλακτική διαχείριση των τηγανελαίων στην καθημερινή λειτουργία σας! Αξιοποιήστε τα, αποδοτικά! Είναι σημαντικό!

Μπορείτε να επικοινωνήσετε  μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-8232703 ή ηλεκτρονικά στο info@greenit.org.gr

Τέλος στις πλαστικές σακούλες !

Οι πλαστικές σακούλες δεν έχουν κατακλύσει μόνο την καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου, αλλά και κάθε γωνιά του πλανήτη. Η μαζική παραγωγή και χρήση τους, καθώς και η αλόγιστη διάθεσή τους στο περιβάλλον έχουν διασκορπίσει τις πλαστικές σακούλες. Η μεγάλη εξάπλωσή τους σε συνδυασμό με τη μακροζωία τους, τις καθιστά μία από τις σοβαρότερες περιβαλλοντικές απειλές, αφού τα παράγωγα πετρελαίου που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους επηρεάζουν αρνητικά και θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τα οικοσυστήματα και τη διατροφική αλυσίδα.

Στα πλαίσια της ευρύτερης στρατηγικής μας, αναπτύσσουμε νέα οικολογικά είδη περιορίζοντας την εξάρτηση από το πετρέλαιο και συνεισφέρουμε στη συρρίκνωση των χωματερών και την προστασία του περιβάλλοντος, ξεκινώντας την εκστατεία αντικατάστασης της πλαστικής σακούλας.

Η πολυετής πείρα και η ανάπτυξη αξιόπιστων συνεργασιών μας δίνουν την δυνατότητα να ικανοποιούμε και τις πιο απαιτητικές προτάσεις και παράλληλα να διαχειρίζόμαστε με ευελιξία τις απαιτήσεις και μικρότερων επαγγελματιών. Προσφέροντας μια τεράστια γκάμα σε πρωτογενή υλικά, χρώματα και σχέδια και εφαρμόζοντας τεχνικές εκτύπωσης υψηλών προδιαγραφών, η GREENiT καλύπτει με επιτυχία όλους τους κλάδους των επαγγελματιών.
 
Η χρήση των χάρτινων τσαντών είναι πρωταρχικά ζητήματα νοοτροπίας και δήλωση αγάπης και ευθύνης προς το περιβάλλον. Συστρατεύσου κι εσύ μαζί μας. Δώστε τέλος στην πλαστική σακούλα. Επικοινωνήστε  μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-8232703 ή ηλεκτρονικά στο info@greenit.org.gr

Πρόγραμμα Υιοθεσίας Περιοχών !

 Έχοντας ως βασικό στόχο την προβολή του κοινωνικού έργου των επιχειρήσεων και των οργανισμών που επιθυμούν να συνεισφέρουν στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον όπου λειτουργούν:

Δίνουμε ζωή στους χώρους αυτούς
Προσφέρουμε στην κοινωνία
Συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα Υιοθεσίας Περιοχών
Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, δημιουργούμε ένα οργανωμένο πανελλαδικό δίκτυο υιοθεσίας περιοχών, συνεχούς προστασίας και διατήρησης του καθαρού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, μέσα από την οριοθέτηση τοποθεσιών ευθύνης από τις εταιρείες σε συνεργασία με φορείς, συλλόγους και οργανωμένες ομάδες εθελοντών.  

‘’Από την εφαρμογή δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προκύπτει θετική επίδρασή στο ανθρώπινο δυναμικό, ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας και προώθηση της θετικής εικόνας της επιχείρησης σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, επέκταση και βελτίωση της φήμης της επιχείρησης τόσο προς το εσωτερικό όσο και προς το εξωτερικό περιβάλλον, εξοικονόμηση κόστους και διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων για το περιβάλλον’"

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο Πρόγραμμα Υιοθεσίας Περιοχών της GREENiT μπορείτε να επικοινωνήσετε  μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-8232703 ή ηλεκτρονικά στο info@greenit.org.gr

Οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

  • Η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στη διατήρηση του καθαρού αστικού και φυσικού περιβάλλοντος.
  • Το ‘κτίσιμο’ συνεργασιών με τους φορείς της κάθε περιοχής (περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, αθλητικών, επαγγελματικών, κοινωνικών,  εκπαιδευτικών, θεσμικών κ.α.).
  • Η διάδοση του εθελοντισμού και η μετάδοση του μηνύματος της χαράς της συμμετοχής σε δράσεις που ενώνουν την κοινωνία και υπηρετούν το κοινό καλό και την πρόοδο.
  • Η μεταλαμπάδευση του αισθήματος του «ανήκειν» στους εργαζομένους της εταιρείας και στους ενεργούς πολίτες μίας περιοχής.
  • Η ανάδειξη και το «νοικοκύρεμα» τόπων που μπορούν να προσφέρουν ποιοτική επισκεψιμότητα και ψυχαγωγία στους εργαζομένους, στους κατοίκους και στα παιδιά των τοπικών κοινωνιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

greenit
Μέλη Δικτύου

Καινοτομούμε δημιουργώντας το σύγχρονο δίκτυο των περιβαλλοντικά υπεύθυνων επιχειρήσεων της χώρας μας.

greenit
Ταυτότητα

Oραματιζόμαστε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε την ανάπτυξη και ανάδειξη της περιβαλλοντικής πολιτικής και στρατηγικής.

greenit
Συνεργασίες

Ταυτίζουμε κάθε πελάτη με τη φιλοσοφία του πράσινου-υπεύθυνου επιχειρείν προσφέροντας υπηρεσίες ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης

Copyright 2013 Greenit.org,gr. All Rights Reserved.
Design by dotkom Powered by NitorSys