''Η επιτυχία της πράσινης επιχειρηματικότητας βασίζεται σε σχέσεις εμπιστοσύνης''

Αναπτύσσουμε πρότυπο μηχανισμό περιβαλλοντικής υποστήριξης επιχειρήσεων και οργανισμών δημιουργώντας
μια ισχυρή ομάδα συνεργασιών. Όλα τα προγράμματα υποστηρίζονται από την καθημερινή φυσική παρουσία καταξιωμένων στελεχών επιχειρήσεων, ειδικών συμβούλων, τεχνικού προσωπικού και επιστημόνων που όραμά
τους είναι η ταυτοποίηση κάθε πελάτη με την φιλοσοφία του πράσινου-υπεύθυνου επιχειρείν.

Copyright 2013 Greenit.org,gr. All Rights Reserved.
Design by dotkom Powered by NitorSys