Δίκτυο Ενημέρωσης
12.12.2013

Πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, με το διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Διαβάστε το εδώ
21.09.2013

Συμπράξεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για τη δημιουργία δεξιοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία- Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη (Build Up Skills)

Διαβάστε το εδώ
21.09.2013

Σύνταξη μελέτης για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων στραγγι-δίων του λειτουργούντος ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων) στη θέση Ελληνικό του ΔΔ Ελληνικού του Δήμου Β. Τζουμέρκων ΠΕ Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου

Διαβάστε το εδώ
21.09.2013

Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «7ο Πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον»

Διαβάστε το εδώ
21/09.2013

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες εργασιών μεταφοράς ΣΜΑ»

Διαβάστε το εδώ
21/09.2013

Έγκριση διάθεσης πίστωσης Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ ( 50.000,00 € ) στο Δήμο Καρύστου, από τις πιστώσεις του έργου 2012ΣΕ07580085 «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Πέταλο Δ.Δ. Νέων Στύρων » της ΣΑΕ 075/8.

Διαβάστε το εδώ
21/09.2013

Έγκριση Έκθεσης Εκτίμησης Κινητών Πραγμάτων για το διαγωνισμό διαχείρισης του ΚΔΑΥ

Διαβάστε το εδώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

greenit
Ταυτότητα

Oραματιζόμαστε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε την ανάπτυξη και ανάδειξη της περιβαλλοντικής πολιτικής και στρατηγικής.

greenit
Συνεργασίες

Καινοτομούμε δημιουργώντας ένα σύγχρονο δίκτυο ''Πρεσβευτών Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας'' της χώρας μας.

greenit
Υποστηρικτές

Δημιουργούμε το πρώτο δίκτυο πράσινων υποστηρικτών, επιβραβεύοντας τις περιβαλλοντικά υπεύθυνες επιχειρήσεις. .

Copyright 2013 Greenit.org,gr. All Rights Reserved.
Design by dotkom Powered by NitorSys