ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΕ
www.eurocert.gr

Η EUROCERT - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με μορφή Ανώνυμης Εταιρείας που δραστηριοποιείται σε Εθνικό και  Διεθνές Επίπεδο.

Είναι ένας ανεξάρτητος Φορέας Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων (INDΕPENDENT THIRD PARTY) Ελληνικών συμφερόντων κατά 100%,   που ιδρύθηκε από Έλληνες Επιστήμονες με πολύχρονη εμπειρία στους Ελέγχους και στις Επιθεωρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Η EUROCERT Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, στον τομέα της Πιστοποίησης Προϊόντων που απαιτούν σήμανση CE, στην διενέργεια υποχρεωτικών από την Νομοθεσία περιοδικών ελέγχων σε βιομηχανικά είδη. Παράλληλα έχει σημαντική παρουσία σε ελέγχους στον χώρο της Ναυτιλίας, στον τομέα της Επαλήθευσης Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου καθώς και στο χώρο της παροχής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε εξειδικευμένους τομείς.
Στα 15 χρόνια λειτουργίας της η EUROCERT έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς με αποτέλεσμα να έχει εκδώσει περισσότερα των 5000 πιστοποιητικών κατακτώντας ηγετική θέση στο χώρο των επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων.

Η EUROCERT είναι ο πρώτος φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα που έχει διαπιστευτεί από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) για επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008), Διαχείρισης Περιβάλλοντος (ISO 14001:2004 KAI EMAS), Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000:2005), Υγιεινής και Ασφάλειας (OHSAS 18001, ΕΛΟΤ 1801), Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2.1 & 2.2 και AGRO 3), ΕΛΟΤ 1429 Διαχειριστικής Επάρκειας, Oρθής Γεωργικής Πρακτικής (GLOBALGAP) και από το UKAS για την εφαρμογή των Πρωτοκόλλων IFS στην Ελλάδα και ως φορέας Επαλήθευσης Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου. Παράλληλα έχει διαπιστευτεί από τον SAI των Η.Π.Α., για το πρότυπο SA8000 (Social Accountability).

Copyright 2013 Greenit.org,gr. All Rights Reserved.
Design by dotkom Powered by NitorSys