ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΠΕ
www.ekarecycle.gr

Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΠΕ δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλει στη διαχείριση απορριμμάτων, αναλαμβάνοντας έργα συλλογής, μεταφοράς, διάθεσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, σε συνεργασία και με άλλους συγγενείς φορείς της Ευρώπης.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας εντάσσονται στον εθνικό σχεδιασμό της διαχείρισης, ο οποίος προβλέπει την ανακύκλωση των ανανεώσιμων πηγών, και στη νέα νομοθεσία για την ανακύκλωση των συσκευασιών.

Η εταιρεία αφουγκράζοντας τις ανάγκες της αγοράς και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των συνεργατών της σε θέματα που αφορούν το χαρτί από την πρώτη ύλη μέχρι και την τελική διάθεση του προϊόντος, αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί στη χάρτινη συσκευασία καθώς και σε άλλα παράγωγα του χαρτιού.

Eπικεντρώνει το ενδιαφέρον της αρχικά στην ανάκτηση: πλαστικού, ξύλου, αλουμινίου, χαρτιού, χαρτονιού, γυαλιού και πολυαιθυλενίου, έχοντας ως στόχο την συνεχή ανάπτυξη του εύρους των προϊόντων που θα επεξεργάζεται. Τα ανακτημένα υλικά διοχετεύονται εκ νέου στους διάφορους κύκλους παραγωγής για να ξαναχρησιμοποιηθούν. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται διπλό πλεονέκτημα: οικονομία στις πρώτες ύλες και σεβασμός στο περιβάλλον.

Copyright 2013 Greenit.org,gr. All Rights Reserved.
Design by dotkom Powered by NitorSys