Παρέχουμε σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες δημιουργώντας το πρώτο πράσινο επιχειρηματικό δίκτυο στην Ελλαδα

Mέσω του GREENiT oραματιζόμαστε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε την ανάπτυξη και ανάδειξη της περιβαλλοντικής στρατηγικής και της αειφόρου ανάπτυξης των επιχειρήσεων της χώρας μας μέσα από ένα σύγχρονο πράσινο επιχειρηματικό δίκτυο.

Στηρίζουμε τους επαγγελματίες του χώρου !
Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις !
Αναδεικνύουμε τις βέλτιστες πρακτικές !

Οι βασικές αξίες που προάγουν το όραμά μας είναι η αναγνώριση της ευθύνης που έχουμε προς όλους τους συνεργασίες μας, η υπόσχεση για δέσμευση και επαγγελματισμό και η υπεράσπιση των αρχών που διέπουν την αειφόρο ανάπτυξη. Η ποιότητα των υπηρεσιών μας αποτελεί στόχο και σκοπό μας.

Παρέχουμε σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες δημιουργώντας το πρώτο πράσινο επιχειρηματικό δίκτυο στην Ελλαδα

Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με καινοτόμες περιβαλλοντικές λύσεις, με ολοκληρωμένα προγράμματα, με συμβουλευτικές υπηρεσίες και με στοχευμένες δράσεις ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Εξασφαλίζουμε ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας
και βιώσιμης περιβαλλοντικής λειτουργίας

Αναπτύσσουμε το πρώτο σύγχρονο δίκτυο επιχειρηματικών φορέων και οργανισμών που επιθυμούν να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα διαθέτοντας μια δυναμική ομάδα από ειδικό προσωπικό, τεχνικούς συμβούλους, επιστήμονες, ερευνητές και μελετητές, με εξειδίκευση στα θέματα αειφόρου σχεδιασμού, περιβαλλοντικής πολιτικής, πράσινης οικονομίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

greenit
Προγράμματα

Το GREENiT, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία των στελεχών και συνεργατών του, θέτει σε εφαρμογή καινοτόμα περιβαλλοντικά προγράμματα.

greenit
Υπηρεσίες

Στόχος είναι να αποτελέσουμε έναν αξιόπιστο και μόνιμο συνεργάτη για κάθε περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχείρηση

greenit
Μέλη Δικτύου

Καινοτομούμε δημιουργώντας το σύγχρονο δίκτυο των περιβαλλοντικά υπεύθυνων επιχειρήσεων της χώρας μας.

Copyright 2013 Greenit.org,gr. All Rights Reserved.
Design by dotkom Powered by NitorSys