Ταυτότητα

Mέσω του GREENiT oραματιζόμαστε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε την ανάπτυξη και ανάδειξη της περιβαλλοντικής πολιτικής και στρατηγικής, της βιώσιμης ανάπτυξης και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων της χώρας μας.

Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία ανθρώπων που οραματίζονται τη βιώσιμη ανάπτυξη, οργανώσαμε μια δυναμική ομάδα από ειδικό προσωπικό, τεχνικούς συμβούλους, επιστήμονες, ερευνητές και μελετητές με εξειδίκευση στα θέματα αειφόρου σχεδιασμού.

Υπηρεσίες

Εφαρμόζουμε και διαδίδουμε το υπεύθυνο επιχειρείν μέσα από την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με καινοτόμες περιβαλλοντικές λύσεις, με ολοκληρωμένα προγράμματα οικολογικής διαχείρισης και συμβουλευτικές υπηρεσίες με στοχευμένες δράσεις.

Δημιουργούμε οργανωμένο και σύγχρονο εταιρικό προφίλ, ενισχύοντας και προβάλοντας το περιβαλλοντικό και κοινωνικό έργο της κάθε επιχείρησης.

image

Συνεργασίες

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Δημιουργούμε το πρώτο δίκτυο πράσινων συνεργασιών ενισχύοντας τις περιβαλλοντικά υπεύθυνες επιχειρήσεις.

Αναπτύσσουμε πρότυπο μηχανισμό περιβαλλοντικής υποστήριξης για όλα τα μέλη του δικτύου δίνοντας κίνητρα για συμμετοχή στη διαδικασία.

Μέλη Δικτύου

  • image

Καινοτομούμε δημιουργώντας το σύγχρονο δίκτυο των περιβαλλοντικά υπεύθυνων επιχειρήσεων της χώρας μας.

Εδώ οι υπεύθυνες επιχειρήσεις πρωταγωνιστούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο χαράζοντας το δρόμο για την ανταγωνιστικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη.

Προϊόντα

  • image

Η επιλογή αγοράς ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, o τρόπος που παράγουμε και καταναλώνουμε συνδέονται άμεσα με το περιβάλλον.

Κινούμενοι στο δρόμο της εθνικής ανταγωνιστικότητας, με κεντρικό άξονα το περιβάλλον, είμαστε εδώ για να χτίσουμε μαζί σας μια νέα πρωτοποριακή συνεργασία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - GREENiT

Copyright 2013 Greenit.org,gr. All Rights Reserved.
Design by dotkom Powered by NitorSys